czwartek, 11 października 2018

Pojęcie, zakres i znaczenie udzielania pierwszej pomocy.

Hejo :-*. Dawno się nie odzywałam ale to dlatego ,że wymyślałam dla Was nowy cykl . Myślę ,że jest to potrzebny cykl postów a będzie on o pierwszej pomocy . Nie życzę Wam ,aby było to Wam potrzebne ,ale różnie to w życiu bywa. A więc zaczynamy . 

Każdy z nas wie czym jest zdrowie i jak ważne jest ono . Oczywiście każdy z nas powinien być świadomy , że czasem w ciągu chwili możemy je stracić . Nikt z nas nie wie co jest z nam pisane. Dlatego ważne jest abyśmy umieli zareagować w momencie zagrożenia innej osoby powinniśmy znać elementy pierwszej pomocy . Nie wiem ja Ty ale ja nie wyobrażam sobie , abym przeszła obok osoby potrzebującej obojętnie .

piątek, 5 października 2018

Nagroda Nobla-moimi oczamiNagroda Nobla to pierwsza międzynarodowa nagroda przyznawana od 1901 roku. Jest ona przyznawana za  wybitne osiągnięcia w dziedzinach fizyki, chemii, medycyny, literatury, a także działań na rzecz pokoju.
W początkowym okresie Nagrodą Nobla obdzielonych mogło zostać nawet więcej niż trzech zwycięzców, faktycznie jednak nigdy nie doszło do takiej sytuacji. W 1968 roku wprowadzono poprawki do czwartego paragrafu Statutu Fundacji Nobla, które ograniczyły liczbę zwycięzców do trzech osób. Istniała także wcześniej możliwość wyróżnienia pośmiertnego, lecz musiał być spełniony warunek -nominacji dokonano przed 1 lutym tego roku, w którym nominowany zmarł.
Fundacja Nobla ma swoją siedzibę w Sztokholmie. Środki na fundację przeznaczone zostały testamentem zmarłego w 1896 roku szwedzkiego chemika i przemysłowca Alfreda Bernarda Nobla. Informację o swoim pomyślę zapisał w testamencie . Ta część testamentu, która odnosiła się do fundacji nagrody brzmiała:
"Z całą resztą mego nadającego się do upłynnienia swego majątku należy postąpić w sposób następujący: wykonawcy testamentu mają zainwestować kapitał w godnych zaufania papierach wartościowych, aby stanowił fundusz, od którego odsetki będą corocznie rozdzielane w formie nagród osobom, które w czasie ubiegłego roku uczyniły najwięcej dla dobra ludzkości. Jedna część tych odsetek przypaść powinna osobie, która dokonała najważniejszego odkrycia lub wynalazku na polu fizyki; następna na polu chemii; inna jeszcze - w dziedzinie medycyny lub fizjologii; inna - twórcy najwybitniejszego dzieła literackiego o tendencji idealistycznej; ostatnia wreszcie część dla osoby, która uczyniła najwięcej dla braterstwa między narodami, zniesienia lub zmniejszenia stałych armii i dla organizowania kongresów pokojowych. Nagrody za fizykę i chemię przydzielać będzie Szwedzka Akademia Nauk, za literaturę - Akademia w Sztokholmie, a za obronę pokoju - komitet 5 osobowy wybrany przez Parlament Norweski. Jest moim wyraźnym życzeniem, aby przydzielając nagrody nie brano pod uwagę narodowości kandydatów, aby otrzymał ją ten, kto najbardziej na nią zasłużył, czy będzie Skandynawem, czy nie."

Polacy, którzy otrzymali Nagrodę Nobla
Jak dotąd, Nagrodę Nobla otrzymało sześciu Polaków. Pierwszą polską noblistką była Maria Skłodowska - Curie, która była beneficjentką nagrody dwa razy: po raz pierwszy w 1903 roku (razem z mężem Piotrem Curie i Henrykiem Becqurelem) za badania nad promieniotwórczością i w 1911 roku za badania naukowe dotyczące właściwości fizycznych i chemicznych polonu i radu.
Kolejnymi polskimi noblistami byli:
W dziedzinie literatury:
Henryk Sienkiewicz - Nagroda Literacka - przede wszystkim za "Quo vadis?" - w 1905 r.
Władysław Stanisław Reymont - Nagroda Literacka za powieść "Chłopi" w 1924 r.
Czesław Miłosz - Nagroda Literacka za poezję w 1980 r.
Lech Wałęsa - Pokojowa Nagroda Nobla w 1983 r.
Wisława Szymborska - Nagroda Literacka za twórczość poetycką w 1996 r.

POKOJOWA NAGRODA NOBLA
Pokojowa Nagroda Nobla zawsze miała i ma dodatkowy wymiar: jest nie tylko nagrodą za zasługi na rzecz pokoju i praw człowieka, ale także, a czasem przede wszystkim, sygnałem politycznym. Tak było, kiedy Nobla dostawał Lech Wałęsa. Wtedy nagroda ta dała Polakom nadzieje na to , że przyjdą lesze czasy.  
Tylko teraz zastanówmy się ile taka nagroda jest warta w XXI wieku .
 Czy ma ona jeszcze sens ?  Czy jej laureaci faktycznie stanowią elitę wśród elit?
Wydaje mi się , że w dzisiejszych czasach jest to tylko potrzebne do celebryckiej popularności. Jest również świetną okazją do politycznych propagandowych gier. Według pomysłodawcy nagrodę ta mają dostawać Ci , którzy zmieniają nasz świat . Czy tak jest ? Czy laureaci   noblowskich nagród przynoszą ludzkości największe korzyści? Bo nie jestem do końca przekonana że tak jest . Bo wiem , że na przykład w dziedzinie medycyny czy technologii w kierunku pomocy osób niepełnosprawnych wiele się zmieniło, a takie osoby nie zostały nagrodzone . Więc czy ostatnia wola Szweda jest realizowana? Niech każdy z nas odpowie sobie na to pytanie indywidualnie.

czwartek, 4 października 2018

Czy jedzenie może stać się nałogiem?


Jedzenie to jedna z potrzeb człowieka. Bez jedzenie człowiek nie może żyć.  W obecnej rzeczywistości pełnej stresu, napięć i natłoku obowiązków jedzenie zaczyna przysparzać coraz więcej problemów współczesnemu człowiekowi. Jedzenie to nie tylko naturalna potrzeba, pełni ono w naszym życiu również funkcje społeczne i psychologiczne. Często dzięki niemu okazujemy uczucie i zainteresowanie. Pojawia się w istotnych momentach np. kiedy celebrujemy ważne wydarzenia w naszym życiu. To także sposób budowania więzi z bliską osobą, gdy po ciężkim dniu przygotowujemy nasze ulubione dania. Niekiedy jedzenie staje się też formą nagrody lub kary. Nagradzając albo karząc siebie lub bliskie osoby w emocjonalnych momentach, traktujemy jedzenie jako swoisty regulator emocji.
Zacznijmy od tego: Co to jest jedzenie? Jedzenie – pokarm, żywność, to, co się wprowadza do organizmu, by zapewnić mu odpowiednie substancje do działania i odbudowy (inaczej: jadło, pokarm); także czynność spożywania pokarmu. (źródło ze strony https://pl.wikiquote.org/wiki/Jedzenie )
Co to jest jedzenioholizm?
Jedzenioholizm to niespecyficzne zaburzenie odżywiania polegające na kompulsywnym objadaniu się. Przejawia się nadmiernym spożywaniem pokarmów przy fizycznym braku odczuwania głodu. Zaburzenie to charakteryzuje się brakiem kontroli ilości spożywanego jedzenia i charakterystycznymi napadami żarłoczności, które mają na celu rozładowanie napięcia. Jedzenioholizm jest poważnym uzależnieniem i nieleczony może mieć bardzo negatywne skutki zarówno psychiczne, jak i fizyczne.
Przyczyny i konsekwencje jedzenioholizmu
Czynniki genetyczne (biologiczne) to m.in. zaburzenia mechanizmów odpowiadających za brak apetytu czy uszkodzenie ośrodka sytości i głodu. Organizm nie wysyła do mózgu informacji, że jesteśmy już najedzeni.
Kolejnym czynnikiem zwiększającym łaknie-nie jest niedobór potocznie zwanego hormonu szczęścia, której obniżenie wywołuje trudności w zapanowaniu nad natrętną potrzebą jedzenia.
Środowisko, w którym funkcjonujemy, kształtuje nasz osobisty wzorzec jedzenia wyrażony przez przekonania i stosunek do karmienia, sposób spożywania posiłków i funkcji, jakie jedzenie pełni w naszym życiu. Zagrożone jedzenioholizmem są osoby wychowujące się w rodzinach, w których występował nieprawidłowy sposób żywienia. Przekarmianie dziecka lub karmienie nawet wówczas, gdy nie jest ono głodne (rozumiane jako wyraz troski) nie jest dobrą metodą regulacji apetytu i zaspokajania potrzeb dziecka.
Ważną rolę w kształtowaniu wzorca dotyczącego jedzenia odgrywają pojawiające się w najbliższym otoczeniu emocje, sposoby radzenia sobie z nimi i reakcje rodziców na to, co przeżywa dziecko.
Jedzenioholizmowi sprzyjają wszelkie stresujące i trudne doświadczenia w naszym życiu, kiedy musimy zmierzyć się z nowymi wyzwaniami i zmianami, jakie stawia przed nami dorosłe życie.
Kompulsywnemu spożywaniu posiłków mogą także sprzyjać zmiany hormonalne np. towarzyszące ciąży lub klimakterium, spadek libido, zmniejszenie atrakcyjności fizycznej, starzenie się.
Do czynników psychologicznych mających wpływ na pojawienie się jedzenioholizmu należy także zaburzenie procesu samoregulacji, odpowiadające za kontrolę ilości spożywanego jedzenia.
Ryzyko pojawienia się jedzenioholizmu, jak każdego innego uzależnienia, wzrasta, gdy mamy nieadekwatny obraz własnej osoby (w tym obraz własnego ciała) i niskie poczucie własnej wartości.
Konsekwencje jedzenioholizmu są bardzo poważne; obejmują fizyczne i psychiczne funkcjonowanie człowieka. Do głównych fizjologicznych problemów osób uzależnionych od jedzenia należą schorzenia kręgosłupa, stawów, które nie są w stanie udźwignąć nadmiernego obciążenia, przewlekłe choroby układu sercowonaczyniowego, zaburzenia metaboliczne i hormonalne, zapalenie trzustki, wątroby. Natomiast psychologiczne konsekwencje to m.in. poczucie osamotnienia, negatywne przekonania o sobie, niskie poczucie własnej wartości, negatywny obraz ciała, trudności w znalezieniu partnera i pełnieniu ról społecznych.
Jak zapobiegać?
Kluczem do efektywnej profilaktyki w zakresie zaburzeń odżywiania, w tym kompulsywnego objadania się, jest kształtowanie i modelowanie od okresu wczesnego dzieciństwa prawidłowego wzorca odżywiania, stosunku do jedzenia oraz adekwatnego obrazu ciała.
Dodatkowo bardzo ważnym czynnikiem jest umiejętność regulowania emocji i stosowanie adaptacyjnych strategii radzenia sobie w stresogennych sytuacjach. Stres jest wykształconym ewolucyjnie czynnikiem, który pełni funkcje przystosowawcze.
 Stres jest czynnikiem warunkującym rozwój, ale kluczowe jest jego nasilenie w naszym życiu. Pomocnym sposobem na radzenie sobie z paraliżującym stresem jest sport, joga oraz techniki relaksacyjne, tj. relaksacja neuromięśniowa metodą Jocobsona lub trening autogenny Schultza.

wtorek, 2 października 2018

Współczesna technika a człowiekMamy w XXI wiek . Technologia rozwija się w szybkim tempie.  To co dało się osiągnąć współczesnej technice zwiększają możliwości człowieka . Jednocześnie stwarzają wiele udogodnień, dzięki którym żyje się nam prościej i przyjemniej. To dobrze, że możemy cieszyć się nimi. Człowiek doszedł do obecnego stopnia rozwoju głównie dzięki osiągnięciom wcześniejszych pokoleń, których życie wydaje się nam dzisiaj prymitywne.
Myślicie pewnie , że ten artykuł będzie o telewizji – dzięki której możemy śledzić na bieżąco wydarzenia z całego świata czy o komputerze , który nie tylko dało nam rozrywkę, ale - co najistotniejsze - przyspieszyło pracę, na przykład w urzędach czy w kasach , a niektórym dał pracę. Do tego można dołączyć telefon czy różne sprzęty AGD. Ale to nie będzie post wychwalający tą stronę technologii.
A ja dzięki inspiracji mojego chłopaka , który przygotował grafikę do tego , że artykułu . Postanowiłam ugryźć ten temat inaczej . Nie będzie o zagrożeniach rozwoju techniki tylko o tym co daje technika osobom niepełnosprawnym . 
Pojawiają się coraz to nowsze sprzęty do komunikacji nie werbalnej np. Cyber Oko czy Egzoszkielet , który stawia osoby sparaliżowane na nogi . Albo aplikacje na tablet czy Iphone , które pomogą w obsłudze sprzętu bez dotykania czy na odległość otworzą drzwi . Nie mówiąc już o sprzętach , które pomagają lekarzom w czasie operacji np. serca czy skomplikowanych operacjach kręgosłupa u osób ze skoliozą. A do tego wózek , który jeździ po powierzchni po którym zwykłym wózkiem nie da rady. Nie mogę ominąć schodału czyli wózka .który jeździ po schodach . Korzystam z niego na co dzień .Gdyby nie on nie byłabym wstanie ruszyć się z domu . Niestety sprzęt. Wózek aktywny , na którym jeżdżę na co dzień się poruszam kosztuje kilkanaście tysięcy. Niektórym się wydaje po co mi taki drogi wózek a już tłumaczę. Na wózku ortopedycznym nie mogę się poruszać samodzielnie , a na takim aktywnym mogę nawet tańczyć i wiele innych rzeczy robić .
Dlatego uważam ,że rozwój techniki jest bardzo potrzebny bo dzięki niemu wielu ludzi niepełnosprawnych może nie wyzdrowieje ale ich stan zdrowia się polepszy lub dana osoba będzie bardziej samodzielna.
PS. Dla tych co pierwszy raz czytają mojego bloga albo od nie dawna jestem od urodzenia osobą niepełnosprawna.

niedziela, 30 września 2018

Pracoholizm – gdy praca zastępuje życieCzłowiek wynalazł pracoholizm - pomyślał - w obawie przed samotnością. A może odwrotnie? Samotność wynalazła pracoholizm? Przerażające, ale prawdziwe.
Człowiek coraz częściej powtarza .że do pełni szczęścia baruję mu tylko pieniędzy . A jak to się mówi „ Pieniądze szczęścia nie dają”. Ja się z tym stwierdzeniem zgadzam , bo co z tego , że będziemy bo gadzi ale chorzy czy samotni . Ja nie wyobrażam sobie , żebym poświęciła czas na pracę zamiast dla rodzimy czy przyjaciół. Podobno około 5 % populacji to pracoholicy.

sobota, 29 września 2018

ZakupoholizmEra marketingu to moment gdy króluje masowa manipulacja klientem. Trudno znaleźć dziś obszar wolny od reklamowych spotów, billboardów, plakatów. Na każdym kroku czyha pokusa związana z wydawaniem pieniędzy. W tych warunkach zrodziła się nowa patologia cywilizacji konsumpcyjnej – czyli zakupoholizm.

piątek, 28 września 2018

Uzależnienie od Internetu nałogiem XXI wieku


               Świat rozwija w coraz szybszym tempie . W XXI wieku komputery stały się przedmiotami codziennego użytku, znajdując szerokie zastosowanie chyba we wszystkich możliwych dziedzinach naszego życia oraz w życiu codziennym .